Tlumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi jedynym z rodzajów tłumaczenia ustnego i realizuje się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz otrzymuje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwadze i po jego dokonaniu daje ją w sum w drugim języku. Często czerpie z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na nową chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zastępuje się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji ale najważniejszych wiadomości i przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne bierze się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane oraz w wypadku gdy sprawca nie jest szanse zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Jest wówczas już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, bo są one kilka groźne dla użytkownikowi, jaki jest zmuszony czekać kilka chwili na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest niebezpieczną pracą wymagająca od tłumacza dobrego wykonania i doskonałej nauk języka. Bardzo dobrze przygotowany i wyszkolony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie ma okresu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące materiału i dziedziny tłumaczenia. Potrafią toż stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.