Gaszenie pozaru za pomoca gasnicy

systemu informatycznegoCo to jest system informacyjny i system informatyczny? | Systemy ERP | POLKAS

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma ponad czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie ostatnim bardziej skuteczne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć wdrażana na prostych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się oraz w wnętrzach, w jakich prawdopodobnie ona dać poparzenia znajdujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.